INFORMAČNÍ PORTÁL

Křižovatka informací, kontaktů a šancí pro vás
 


ÚvodPříspěvky a důchodySlužbyPomůckyVzděláváníPracovní uplatněníBariéryOrganizaceVolný časPraktické informace a formuláře

Informace:verze pro tisk

Vzory a formuláře


Příspěvek na péči


formulář žádosti o příspěvek na péči
vzor smlouvy s asistentem sociální péče
vzor odvolání
vzor správní žaloby

Informace o příspěvku na péči naleznete ZDE.

zpět

Příspěvek na zvláštní pomůcku


formulář žádosti o příspěvek na zvláštní pomůcku
vzor odvolání
vzor žádosti o vrácení DPH (nákup vozidla z příspěvku na zvláštní pomůcku)

Informace o příspěvku na zvláštní pomůcku naleznete ZDE.

Informace o příspěvku na zvláštní pomůcku poskytovaném na zakoupení motorového vozidla naleznete ZDE.

zpět

Invalidní důchody


vzor námitky
vzor správní žaloby
vzor žádosti o zaslání informativního osobního listu důchodového pojištění

Informace o invalidních důchodech naleznete ZDE.

zpět

Průkaz osoby se zdravotním postižením


formulář žádosti o průkaz osoby se zdravotním postižením
vzor odvolání (žádost o průkaz podaná po 1.1.2014)
vzor odvolání(žádost o průkaz podaná před 1.1.2014)

Informace o průkazu osoby se zdravotním postižením naleznete ZDE.

zpět

Příspěvky od Úřadu práce pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením


formulář žádosti o příspěvek na podporu zaměstnávání osob se zdravotním postižením
formulář žádosti o příspěvek zřízení chráněného pracovního místa
formulář žádosti o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa
formulář žádosti o příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa pro uchazeče o zaměstnání
formulář žádosti o příspěvek na společensky účelné pracovní místo vyhrazené pro uchazeče o zaměstnání

Informace o příspěvcích od Úřadu práce pro zaměstnavatele osob se zdravotním postižením naleznete ZDE.

zpět

Příspěvky od Úřadu práce pro OSVČ se zdravotním postižením


formulář žádosti o příspěvek zřízení chráněného pracovního místa OSVČ
formulář žádosti o příspěvek na částečnou úhradu provozních nákladů chráněného pracovního místa OSVČ
formulář žádosti o překlenovací příspěvek
formulář žádosti o Příspěvek na zřízení společensky účelného pracovního místa za účelem výkonu samostatné výdělečné činnosti

Informace o příspěvcích od Úřadu práce pro OSVČ se zdravotním postižením naleznete ZDE.

zpět

Převedení na jinou práci a okamžité zrušení pracovního poměru


vzor žádosti o převedení na jinou práci
vzor okamžitého zrušení pracovního poměru

Informace o převedení na jinou práci a okamžitém zrušení pracovního poměru naleznete ZDE.

zpět

Omezení svéprávnosti


vzor žádosti o omezení svéprávnosti
Informace o omezení svéprávnosti naleznete ZDE.

zpět

Dávky státní sociální podpory a pomoci v hmotné nouzi


formuláře žádostí o dávky státní sociální podpory
formuláře žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi

Informace o dávkách státní sociální podpory naleznete ZDE.

Informace o dávkách pomoci v hmotné nouzi naleznete ZDE.

zpět

Průtahy v řízení u správního úřadu nebo soudu


Opatření proti nečinnosti úřadu
Žádost o přiměřené zadostiučinění za průtah správního úřadu

Stížnost na průtahy v soudním řízení
Návrh na určení lhůty k provedení procesního úkonu (civvilní a správní soud)
Žádost o přiměřené zadostiučinění za průtahy v soudním řízení

Zdroj: web veřejného ochránce práv

zpět